БИМ технологија – глобален тренд или потреба во АИГ секторите

Следејќи ги глобалните трендови во АИГ (Архитектурата, Инжинерството и Градежништвото), Семос Едукација во својот богат каталог курсеви го воведе и курсот за Autodesk BIM Specialist.